Zohledňuji individuální potřeby klienta

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií aj. technikami, které používám podle individuální potřeby každého člověka a momentálního okamžiku.

Využít potenciál k rozvoji

Zaměřuji se na pozitivní a na růst orientovaný přístup a na to, jak lidé mohou pozitivněji a efektivněji využívat svůj životní potenciál k rozvoji své osobnosti, k větší svobodě a síle, vnímat svou jedinečnost a osobitost.

Jako rodinná terapeutka se zaměřuji především na rodinné „bohatství“, na její dynamiku a sílu, rodinná pravidla a především na komunikaci mezi jednotlivými členy. Co nás vede k tomu, že je rozdíl mezi tím, co lidé zamýšlí říci, a tím, co nakonec opravdu řeknou. Také jak vysokou úroveň sebeúcty potřebují, aby byli schopni úspěšně žít a fungovat.

Sebehodnota a sebepřijetí

Každý z nás potřebujeme mít smysl pro hodnotu, naději, sebepřijetí , posílení sebe sama,  mít schopnost být zodpovědný a rozhodovat se. Potřebujeme se více vnímat, vědět o svých potřebách, touhách, umět se  oceňovat,  a bez ohledu na vnější okolnosti a podmínky se můžeme uvnitř stále měnit.

Rovnost a respekt

Terapeutický vztah zakládám na rovnosti – člověk je roven člověku, na lidskosti a ohledu k individualitě.

Vždy vnímám celkový rodinný kontext, přestože mohu pracovat v tu chvíli pouze s jednotlivcem. Uvědomuji si, jak velký vliv mají mezi sebou všichni členové rodiny navzájem, i přesto, a navzdory tomu, že  spolu již žijí či nežijí v jedné domácnosti, nebo již nejsou mezi námi.  Jakákoliv změna v minulosti či přítomnosti může mít hluboký dopad na jednotlivce i na celou rodinu.

Pět svobod

každý z nás se můžeme svobodně  rozhodnout pro svou  cestu a volbu čemu bude věřit a kam půjdeme. Těchto „pět svobod“ vyjadřuje příležitost a možnost užívat vlastní zdroje pozitivně a tvořivě:

 • Mám svobodu vidět, slyšet, co je tady a teď – namísto toho, co by mělo být, co bylo nebo co bude.
 • Mám svobodu říkat, co si myslím a co cítím – namísto toho, co bych říkat měl/a.
 • Mám svobodu mít pocit, který mám – namísto toho, který bych mít měl/a.
 • Mám svobodu požádat o to, co chci – namísto věčného čekání na povolení od ostatních.
 • Mám svobodu riskovat sám/a sebe – namísto být pořád v bezpečí a nerozhoupat loď.

   Diskrétnost

   Obsah schůzky považuji za diskrétní.

   Zpět na hlavní stranu…