Možnosti spolupráce

Organizacím nabízím: spolupráci na vzdělávacích programech, individuální konzultace i týmové a skupinové případové konzultace se supervizními prvky.

Vzdělávací programy

Vytvářím kazuistické semináře, workshopy se supervizními prvky a vzdělávám v problematice krizové intervence zaměřené zejména na problematiku rodinného kontextu a psychohygieny pracovníka.

Přednáším menším kolektivům pracovníků (např. v náhradní péči), nebo jejich klientům (pěstounům), poradenským pracovníkům nebo pracovníkům v sociálních službách a asistentům zdravotně postižených osob.

Skupinové konzultace

Nabízím zejména workshopy konzultace se supervizními prvky zaměřené na zlepšení týmové komunikace a vztahů v kolektivech (individuální i skupinovou formou).

Individuální konzultace

Jednotlivcům – profesionálům v pomáhajících profesích – nabízím možnost konzultace se supervizními prvky, koučování a poradenství v osobnostním a profesním seberozvoji.

Cena

Cena je stanovena dohodou dle rozsahu, náročnosti aj.

Přehled lektorské činnosti

2016 Rubikon – realizace výchovně vzdělávacího programu PUNKT (Uherské Hradiště, Hodonín), pro děti v zařízení ZDVOP Náruč ČCE Diakonie Ostrava

2015 Slezská Diakonie (pracoviště Havířov, Český Těšín) – vzdělávání pěstounských rodin

2015 Sociálně – psychiatrické centrum Fénix o.p.s. Kyjov – terapeutické vedení skupiny pacientů

2015-2016 Rubikon centrum – probační program PUNKT (klienti Probační a mediační služby, klienti ve výkonu trestu Otrava-Heřmanice, klienti kurátorů aj.)

2015 Slezská Diakonie a PMS – probační program Proti násilí

2014 – 2015 Dopravní výzkumný ústav Brno, Probační a mediační služba Ostrava – rehabilitační program pro řidiče

2011– 2015 Institut Virginie Satirové – MOVISA IV – skupinová spolupráce s frekventanty výcviku rodinné terapie v přístupu V. Satirové, Transformační systemická terapie (asistentka výcvikových lektorů)

2011dosud Educco – lektorka v 150 hod. programu Krizová intervence (Ostrava, Praha, Zlín, Brno)

2007-2013 Partners Czech, STOP, YMCA a Probační a mediační služba Ostrava – lektorka probačního programu pro osoby od 15 do 18 let „Právo pro každý den“

2007 -2012 Bílý nosorožec – lektorování a terapeutická činnost ve výchovně vzdělávacím a probačním programu „Právo“ pro děti a mládež i ve školských zařízeních

2007 – 2009 Mgr. René Pastrňák – vzdělávání pracovníků v sociálních službách – Pečovatelská služba Frýdek-Místek

2006-2007 Krizové centrum, Probační a mediační služba Ostrava, probační program pro mládež ve věku do 18 let

O mně

Absolvovala jsem výcvik v individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii. Získala jsem diplom z mediace a krizové intervence.
Pokračování textu…

Jak terapeuticky pracuji

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií aj. technikami, které používám podle individuální potřeby každého člověka a momentálního okamžiku.
Pokračování textu…

Zpět na hlavní stranu…