Řešíme tři základní situace: Před rozvodem/ rozchodem, v jeho průběhu, po rozvodu/ rozchodu.

Pokud přicházejí rodiče, často mají zájem o poradenství, jaké praktické kroky je čekají – soudy, organizace, apod.

Někdy přichází jednotlivec, který se chystá na ukončení vztahu, již je rozhodnutý, ale neví, jaké praktické kroky ho/ji čekají a jak nejlépe postupovat.

Častým tématem je péče o dítě, dohoda o výživném, o styku s dítětem a svěření dítěte do péče. Pokud už dítě v péči je a nefunguje to, pracujeme na nové dohodě.

Pokud je ve vztahu dítě, pracujeme na minimalizaci negativního dopadu na dítě: Co mu mám říct, jak mu to vysvětlit, atd.

Podle aktuální potřeby kombinujeme terapii, edukaci a mediaci.

Jak probíhá mediace

Mediace je neformální mimosoudní řešení konfliktů. Je to proces, k němuž se obě strany rozhodují dobrovolně. Za celý průběh mediace je zodpovědný mediátor, ale za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědní sami aktéři. Při mediaci je kromě dobrovolnosti také důležitá důvěra, ochota spolupracovat, hledání nových možností řešení konfliktu, mlčenlivost a svoboda rozhodnutí či neutralita.

Jak probíhá terapie

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií aj. technikami, které používám podle individuální potřeby každého člověka a momentálního okamžiku.
Pokračování textu…

O mně

Absolvovala jsem výcvik v individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii. Získala jsem diplom z mediace a krizové intervence.
Pokračování textu…

Ceník a objednávky

Individuální konzultace: 1000 Kč/ 1 hodinu
Párová nebo rodinná konzultace: 1200 Kč/ 1 hodinu

Volat můžete ve všední dny 9:00 – 18:00.
Telefon pro objednávky naleznete zde….

Storno poplatek: Při zrušení schůzky ve lhůtě kratší 48 hodin si účtuji 50% storno poplatek. Děkuji za pochopení.

Zpět na hlavní stranu…