Rodiče často přicházejí s tím, že jejich děti potřebují nějakou pomoc: byly hospitalizované, jsou v péči psychiatra, nebo rodina prochází obtížnou situací nebo rozvodem.

Řada dětí má psychosomatické obtíže. Většinou se jedná o děti, které prožívají náročnou životní situaci (úmrtí rodiče, rozvod, odebrání dítěte, náhradní rodinná péče), nebo situaci, která se delší dobu táhne (smysl života v dnešní době, aj.).

Mnoho dětí i dospívajících se potýká s obtížemi v kolektivu či dalšími obtížemi. Okolo 15 roku se jedná nejčastěji o problémy s vrstevníky, uvědomění si, kam patřím, oddělování se od rodičů a postoj k sobě a ke svému tělu, vnímání sebe sama a zdravé sebehodnocení.

Jak terapie probíhá

Na zlepšení obtíží pracujeme terapeutickým rozhovorem, u menších také pomocí pískoviště, projektivních technik, aj. (Terapii hrou „Sochy a obrazy v písku“ jsem se učila přímo od Kanaďanky Madeleine De Little).

Často ke mně chodí si promluvit do neutrálního prostoru, který vytváří bezpečné prostředí podmínky pro pozitivní změnu. Postupně zjišťují, které jejich komunikační a sebezáchovné pozice a strategie nejsou funkční či schůdné a mění je na efektivnější, zdravější a lepší.

Snažíme se zejména společně identifikovat vnitřní zdroje, které je lépe připraví na zvládání případných zátěžových situací v budoucnu. Budou lépe připraveny na život i na dospělost.
Pokračování textu…

Kdo jsem

Absolvovala jsem výcvik v individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii. Získala jsem diplom z mediace a krizové intervence.
Pokračování textu…

Ceník a objednávky

Individuální konzultace: 1000 Kč/ 1 hodinu
Párová nebo rodinná konzultace: 1200 Kč/ 1 hodinu

Volat můžete ve všední dny 9:00 – 18:00.
Telefon pro objednávky naleznete zde….

Storno poplatek: Při zrušení schůzky ve lhůtě kratší 48 hodin si účtuji 50% storno poplatek. Děkuji za pochopení.

Zpět na hlavní stranu…